Rozwiąż REBUS i dowiedz się co to są DZYNDZAŁKI.
Odpowiedź: