Scenariusz 1
TEMAT ZAJĘĆ: Baśnie i legendy regionu. Jak powstały źródła Łyny.
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 2
TEMAT ZAJĘĆ: Baśnie i legendy regionu. Kłobuki
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 3
TEMAT ZAJĘĆ: Baśnie i legendy regionu. Zamek zaklęty w lesie olsztyńskim
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 4
TEMAT ZAJĘĆ: Symbole Olsztyna. Herb
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 5
TEMAT ZAJĘĆ: Symbole Olsztyna. Baba pruska
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 6
TEMAT ZAJĘĆ: Zabytki Olsztyna. Zamek Kapituły Warmińskiej
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 7
TEMAT ZAJĘĆ: Zabytki Olsztyna. Katedra
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 8
TEMAT ZAJĘĆ: Zabytki Olsztyna. Ratusz
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 9
TEMAT ZAJĘĆ: Zabytki Olsztyna. Wysoka Brama
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 10
TEMAT ZAJĘĆ: Postacie Olsztyna. Jan z Łajs
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 11
TEMAT ZAJĘĆ: Postacie Olsztyna. Mikołaj Kopernik
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 12
TEMAT ZAJĘĆ: Postacie Olsztyna. Seweryn Pieniężny
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 13
TEMAT ZAJĘĆ: Miasta Warmii. Frombork
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 14
TEMAT ZAJĘĆ: Miasta Warmii. Lidzbark Warmiński
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 15
TEMAT ZAJĘĆ: Postacie regionu. Maria Zientara-Malewska
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 16
TEMAT ZAJĘĆ: Postacie regionu. Ernst Wiechert
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 17
TEMAT ZAJĘĆ: Postacie regionu. Ignacy Krasicki
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 21
TEMAT ZAJĘĆ: Przyroda. Ukształtowanie terenu
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Scenariusz 22
TEMAT ZAJĘĆ: Przyroda. Fauna
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
 pobierz plik PDF
Scenariusz 23
TEMAT ZAJĘĆ: Przyroda. Flora
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
 
pobierz plik PDF
Załącznik 1
Most św. Jana Nepomucena na Łynie
 
pobierz plik PDF
Załącznik 2
Kłobuk
 
pobierz plik PDF
Załącznik 4.1
Herby Olsztyna
 
pobierz plik PDF
Załącznik 4.2
Herb Olsztyna
 
pobierz plik PDF
Załącznik 5
Baby pruskie
 
pobierz plik PDF
Załącznik 5.2
Baby pruskie - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 5.3
Legenda o Gustebaldzie
 
pobierz plik PDF
Załącznik 6.1
O zamkach
 
pobierz plik PDF
Załącznik 6.2
O zamkach - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 7.1
Gotyk
 
pobierz plik PDF
Załącznik 7.2
Gotyk - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 8.1
Stary Ratusz w Olsztynie
 
pobierz plik PDF
Załącznik 8.2
Stary Ratusz w Olsztynie - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 9.1
Brama Górna
 
pobierz plik PDF
Załącznik 9.2
Brama Górna - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 10
Jan z Łajs
 
pobierz plik PDF
Załącznik 10.2
Jan z Łajs - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 11
Mikołaj Kopernik
 
pobierz plik PDF
Załącznik 11.1
Mikołaj Kopernik
 
pobierz plik PDF
Załącznik 11.2
Mikołaj Kopernik - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 12
Seweryn Pieniężny, Dom Gazety Olsztyńskiej - Muzeum Warmii i Mazur 
 
pobierz plik PDF
Załącznik 12.1
Dom Gazety Olsztyńskiej - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 13
Frombork
 
pobierz plik PDF
Załącznik 13.1
Frombork, herb miasta - zdjęcia
Jan Matejko
Przyrządy astronomiczne
 
pobierz plik PDF
Załącznik 14
Legenda o zamku w Lidzbarku
 
pobierz plik PDF
Załącznik 14.1
Herb Lidzbarka Warmińskiego
Zamek w Lidzbarku - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 15.1
Maria Zientara - Malewska
 
pobierz plik PDF
Załącznik 15.2
Maria Zientara - Malewska - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 16.1
Ernst Wiechert
 
pobierz plik PDF
Załącznik 16.2
Ernst Wiechert - zdjęcie
 
pobierz plik PDF
Załącznik 17.1
Ignacy Krasicki
 
pobierz plik PDF
Załącznik 17.2
Ignacy Krasicki - zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 21.1
Osady i formy polodowcowe na Niżu Polskim
 
pobierz plik PDF
Załącznik 21.2
Przyroda nieożywiona - zdjęcie
 
pobierz plik PDF
Załącznik 22.1
Zagadki
 
pobierz plik PDF
Załącznik 22.2
Zdjęcia
 
pobierz plik PDF
Załącznik 23.1
Przyroda - zagadki
 
pobierz plik PDF
Załącznik 23.2
Przyroda - zdjęcia
 
pobierz plik PDF