Projekt „Antologia Warmińska – kreacja i promocja nowej marki regionu” jest realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013 oraz Samorządu Miasta Olsztyna.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami i historią Warmii wśród mieszkańców regionu oraz pozostałych terenów Polski, a w jego realizacji pomogą nowe produkty powstałe w czasie trwania projektu:

- Antologia Warmińska. Warmia w baśniach, podaniach i legendach, czyli zbiór tekstów adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wydany w formie drukowanej i audio;

- film animowany Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim, zrealizowany na podstawie baśni Marii Zientary – Malewskiej;

- spektakl teatralny Na Warmii – dawno, dawno temu, przygotowany przez Olsztyński Teatr Lalek w oparciu o legendy warmińskie;

- zajęcia warsztatowe prowadzone przez Olsztyński Teatr Lalek i Stowarzyszenie Klanza.

Całkowita wartość zadania: 397 791,58 PLN