REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY WPIS INTERNETOWY
„ZACHWYĆ SIĘ WARMIĄ”
organizowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie§ 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie z siedzibą przy
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn.


§ 2

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Antologia Warmińska”, a jego celem jest wybór najciekawszego wpisu internetowego promującego region Warmii.


§ 3

Forma wpisu jest dowolna, natomiast jego treść musi bezpośrednio odnosić się do regionu Warmii
i promować go.


§ 4

Organizator ma prawo usunąć wpis, jeśli uzna, że nie jest on zgodny z kryteriami konkursu.


§ 5

Nie dopuszcza się tekstów obraźliwych dla jakiejkolwiek osoby lub grupy społecznej, zawierających wulgaryzmy i treści nieprzyzwoite. Tego typu wpisy będą usuwane.


§ 6

W konkursie może uczestniczyć każdy, bez ograniczeń wiekowych, z wyjątkiem pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i ich rodzin.


§ 7

Każdy uczestnik konkursu może zamieścić maksymalnie dwa wpisy na stronie www.antologiawarminska.pl


§ 8

Wpisy konkursowe można dodawać na stronie internetowej www.antologiawarminska.pl do dnia 29 lutego 2012 włącznie.


§ 9

Wpisy zostaną ocenione przez trzyosobową komisję w terminie od 1 do 6 marca 2012 r. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.


§ 10

Komisja oceniająca wybierze 3 najciekawsze wpisy internetowe, które zostaną nagrodzone
i umieszczone na www.antologiawarminska.pl do dnia 10 marca 2012r. z podaniem imienia
i nazwiska autora wpisu. Nagrodą w konkursie jest „Antologia Warmińska”, wydana w ramach projektu.


§ 11

Komisja dokona wyboru zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodność z wytycznymi zapisanymi w niniejszym regulaminie
- oryginalność wpisu


§ 12

Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie, o których poinformuje uczestników konkursu, zamieszczając informacje na stronie: www.antologiawarminska.pl.


§ 13

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.


§ 14

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej projektu: www.antologiawarminska.pl.


§ 15

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.antologiawarminska.pl.


Organizator