"Antologia Warmińska" - kreacja i promocja nowej marki regionu.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy