Hymn "O WARMIO MOJA MIŁA" -
Hymn Warmiński, powstał w 1920 roku jako propolska pieśń plebiscytowa.
Obecnie oficjalny hymn Olsztyna.


O WARMIO MOJA MIŁA
RODZINNA MA,
TYŚ MNIE DO SNU TULIŁA,
MIŁOŚCIĄ PIERŚ MA
ZDRADZIECKO BYŁAŚ WZIĘTA,
BO CHYTRY BYŁ NASZ WRÓG
NIEWOLI PĘTA,
ROZERWAŁ DZIŚ SAM BÓG!


MY WARMII WIERNE
KOCHAMY TEN NASZ KRAJ,
PO BURZ, ZAMIECI
ZABŁYSNĄŁ SZCZĘŚCIA RAJ.
OLSZTYŃSKI STARY,
KRZYŻACTWA MIEŚCIŁ RÓD,
DZIŚ POLSKIE TAM SZTANDARY
I ODRODZENIA .